OBCHODNÍ PODMÍNKY platné a účinné od 1.1.2016


1. Úvodní ustanovení

2. Uzavření kupní smlouvy

3. Práva a povinnosti smluvních stran

4. Odstoupení od smlouvy

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

7. Ochrana osobních údajů

8. Závěrečná ujednání

Důležité dokumenty ke stažení

Vzor odstoupení od smlouvy Reklamační list